miércoles, agosto 06, 2008

Adéu 25!

El dissabte dic adéu al quart de segle.
Els anys no passes i ja , sinó que a poc a poc van deixant petjades a la nostra personalitat i al camí de la nostra vida. Molta gent, té pànic a complir anys o tenen vergonya de dir l'edat que tenen...
Cada any nou que arriba al nostre conter particular, ve replet d'experiències devida, sigam infants, adolescents, joves o vells. Experiències que ens fan créixer, a cadascun en la seua mesura, i que ens fan millorar cada dia.
Un xiquet ens dona vitalitat, ganes de viure, un vell és model de vida en plenitut, i exemple per als jovens, que comencem la nostra andadura per la vida. Tots som importants, tinguem l'edat que tinguem.
Que complir anys siga alegria, alegria de saber que és un any nou ple de propòsits, il·lusions, i que ve carregat d'experiències: noves persones, nous sentiments... Valorem els anys un poc més.
Així, doncs, ja m'acoste a la treintena i sabeu què? No tinc gens de por de viure.

No hay comentarios:

Maria Vázquez

Esperemos que algún día se te reconozca como mereces.

Suerte niña!! Dios te ama!!